top of page

Een overzicht van onze diensten

Hieronder vindt u globaal een uiteenzetting van onze werkzaamheden per werkgebied. Iedere ondernemer en persoon heeft unieke kenmerken. Daarom zal een mix van diensten veelal van toepassing zijn.

Administratieve diensten
 
Uw boekhouding  verzorgen wij in cloud-software. Hoofdzakelijk in Exactonline. Verzorgt u zelf uw boekhouding of overzicht dan lezen wij die gegevens in voor de verwerking van uw jaarcijfers.
Hiervoor maken wij gebruik van rapportage software. 

De digitale opmars van gegevens maakt het controleren van de verwerking steeds belangrijker. Wij signaleren regelmatig een versnippering van gegevens en facturen.
Papier, email, in de cloud, losse kasbonnetjes.
Heeft u alles? Ook voor de controle door de Belastingdienst over 5 jaar?

Het administreren wordt door het kopen via internet internationaler waardoor er al gauw internationale leveringen en BTW transacties ontstaan. De controle wordt daarom steeds belangrijker voor het doen van een juiste BTW aangifte.

Een heldere blik en accurate verwerking gedurende het jaar maakt dat het eindproduct, uw jaarcijfers, efficiënt en met optimaal fiscaal voordeel wordt verzorgd.
Fiscale scherpe blik
"Gedane zaken nemen geen keer".
Als dit ergens opgaat dan is het wel op fiscaal terrein. Fiscaal kun je achteraf weinig repareren omdat de vaststaande feiten gevolgd worden en de consequenties die dat met zich meebrengt kostbaar kunnen zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om tijdig inzicht te hebben in uw volledige administratie zodat we u fiscaal kunnen adviseren en informeren.

Fiscaal sturen doen we tijdens de rit zodat u achteraf niet hoeft te zeggen: 
"Als ik dat van tevoren wist dan had ik....".

Accountancy
Indien dit nodig is kunnen wij een accountants-
verklaring voor u opstellen.

Banken, verzekeraars of uw opdrachtgevers hechten dikwijls waarde aan verklaringen op het moment dat u een financiering nodig heeft voor uw bedrijf, een hypotheek of voor andere persoonlijke doeleinden.

 
Ook inlenersverklaringen, prognoses en budgettering kunnen wij verzorgen.
 
Second-opinion
 
Wij zijn niet gebonden aan een financiëel product of leverancier.
 • Daarom kunt u een beroep op ons doen om even te overleggen of een product dat u wenst af te nemen bij u past. 
 • Twijfels kunnen wij wellicht wegnemen.
 • Klopt het wat diegene zegt?
 • Is het product lucratief voor mij of voor....?
 • Gaat het fiscaal dan ook goed ?
 • Andere opties dan van die ene leverancier?
Wij mogen geen concrete producten zelf aan u adviseren. Wij kunnen u informeren over de werking van het product en eventuele alternatieve producten of diensten in zijn algemeenheid aandragen waarna u met een tussenpersoon of maatschappij een keuze maakt.
Salarisadministratie
Voor ondernemers en DGA's verzorgen wij in huis ook de salarisadministraties en de aangifte loonbelasting en pensioenaangiftes.
Wij kunnen u een portaal aanbieden waarmee de loonstroken na uw eigen goedkeuring rechtstreeks bij de medewerkers in hun eigen portal terechtkomen. Hierdoor heeft u er geen omkijken meer naar qua verzending en bent u er zeker van dat uw medewerkers zelf altijd bij hun eigen stroken en jaaropgave kunnen.
Fiscaal

​​

Op fiscaal terrein verzorgen wij de voor u nodige belastingaangiftes. Denk o.a. aan:
 

 • BTW

 • Loonbelasting

 • Vennootschapsbelasting

 • Dividendbelasting

 • Inkomstenbelasting

 • Toeslagen

Schenk- en erfbelasting​


Onvermijdelijk krijgt u hier vroeg of laat een keer mee te maken. 

Omdat u zelf de regie wilt hebben over uw nalatenschap en omdat u deze fiscaal voordelig wilt gaan nalaten. U heeft er immers toch hard voor gewerkt en al voldoende belasting betaalt in uw leven?

Tijdig beginnen met een schenkingsplan en vermogensoverheveling kan uw nabestaanden dan ook veel geld besparen.

Een enkele keer overvalt het u omdat een dierbare is overleden en u de nalatenschap geacht wordt af te wikkelen voor de erfgenamen.
Wij helpen en ontzorgen u daar graag bij.


Financiële planning​
 

Hoe staat u er financiëel voor? Nu en later. 
Wij kijken samen met u waar u nu staat en waar u financiëel naar toe wilt groeien.

 • Weet u of u voldoende vermogen opbouwt voor later?

 • Kunt u uw levensstandaard op ieder gewenst moment op peil houden?

 • Wat gebeurt er als uw partner wegvalt?

 • Hoe gaan we fiscaal optimaal  uw beoogde einddoel realiseren?

bottom of page